Intel og RVC vil undersøge mulighederne for teknisk kreativitet i Danmark

Sankt Petersborg, 17. juni 2015. – Russian Venture Company RVC og Intel gennemfører den første undersøgelse af den digitale “Gør-det-selv”-bevægelse i Danmark. Fokus på et fællesskab af hobbyfolk og det økosystem, der omgiver dem. Kan de internationale erfaringer anvendes på den Danske virkelighed?? Hvad er kendetegnene ved den indenlandske DIY-udvikling?? Arrangørerne af undersøgelsen og repræsentanterne for lokalsamfundet er overbevist om, at det Danske økosystem har et seriøst udviklingspotentiale, men har brug for strategisk støtte og selvorganisering.

Intel

Intel

Den første konference for digitale laboratorier i Danmark

Intel og RVC annoncerede samarbejdet på den første konference for Danske åbne digitale laboratorier, som blev afholdt i Center for teknisk kreativitet på Sankt Petersborgs Polytekniske Universitet. Virksomhederne præsenterede foreløbige data fra fælles forskning – gennemgang af global praksis og primær analyse af det Danske økosystem, udført af Deloitte. Resultaterne af projektet, der består af flere faser, vil blive præsenteret i november i år.

Den første konference om digitale laboratorier, som blev organiseret af Sankt Petersborgs polytekniske universitet, samlede 35 innovations- og kreativitetscentre for unge fra 15 Danske byer. Diskussionen af de foreløbige resultater af forskningen med konferencedeltagerne var en vigtig fase i forskningsprojektet og viste, at økosystemets repræsentanter har en fælles vision om vejen frem, mål, udfordringer og åbne spørgsmål, som kræver nye former for interaktion.

Konferencen resulterede i en beslutning om at oprette Danmarks første sammenslutning af digitale laboratorier. Etableringen af Open Lab Association vil give mulighed for at kombinere laboratoriernes ekspertise inden for design og metodologi og skabe grundlaget for yderligere udvikling af Fablab-instituttet i Danmark. Det er planen, at foreningens bestyrelse skal omfatte repræsentanter fra RVC, Skolkovo, Foreningen af innovative regioner i Danmark, Intel og andre førende Danske og internationale virksomheder, der aktivt støtter udviklingen og udbredelsen af teknisk kreativitet i Danmark.

Den moderne it-branche følger med interesse den accelererende udvikling af den digitale DIY-subkultur. En foreløbig undersøgelse viste, at der findes ca. 3 500 aktive opfindelses- og tekniske kreativitetsfællesskaber i verden, som hver især har gennemsnitligt 400 medlemmer og producerer mellem 20 og 30 produkter om året. Antallet af innovative produktionslaboratorier i Fab Lab-format* i verden steg 3,5 gange i 2013-2015 fra 146 til 508 og fortsætter med at vokse. Ifølge forskellige skøn er der et potentielt marked på op til 29 mia. dollars i 2015, hvilket forklarer interessen fra store aktører i it-branchen for dette område.

Samfund af teknologi-entusiaster støttes af nationer, der ønsker at opnå eller bevare en førende position inden for industri og teknologi. USA, Kina, Det Forenede Kongerige, Indien, Pakistan, Brasilien og andre lande har udviklet strategier og målrettede programmer for at yde finansiel og anden bistand til innovatorer. Alene i USA er det samlede beløb, der ydes til teknologi-entusiaster, mere end 2.5 mia. dollars. Gør-det-selv-bevægelsen er i dag et lovende marked og en kilde til menneskelig kapital, viden og kompetencer til praktisk anvendelse af nye teknologier.

I Danmark findes der i dag 18 Fab Labs og omkring 50 Youth Innovation Creativity Centres YICC , der er oprettet med statsstøtte; mere end 40 inkubatorer og acceleratorer er i aktiv udvikling; store Danske virksomheder og fonde yder finansiel støtte, mentorordninger og ekspertbistand til nystartede teknologivirksomheder.

Danmarks DIY-fællesskab er stadig på et tidligere udviklingsstadie end lignende subkulturer i f.eks. Storbritannien eller USA. Samtidig er det Danske økosystem som nævnt ovenfor interesseret i at analysere sin nuværende tilstand og finde måder at organisere sig selv på og måder at videreudvikle sig på.

Ifølge Intel, RVC og repræsentanter for Danske CMIT’er er det på nuværende tidspunkt afgørende vigtigt at fokusere industriens og statens opmærksomhed på de vigtigste vækstpunkter: uddannelse og tiltrækning af kvalificerede specialister og mentorer, adgang til moderne udstyr, fremme af og informationsstøtte til teknisk kreativitet og udvikling af en strategisk tilgang til støtte for teknisk kreativitet på føderalt og regionalt niveau – dette vil være hovedmålet for den nye sammenslutning. RVC og Intel vil fortsætte forskningen og afholde et særligt økosystemarrangement i slutningen af året, hvor samfundet vil drøfte projektets resultater og fremskridt inden for de vigtigste samarbejdsområder.

Intel

Intel

Bedøm denne artikel
( Ingen vurderinger endnu )
Tilføj kommentarer

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: